Produkty Producenci
foto

Procedury

 • Procedura reklamacji materiałów eksploatacyjnych marki XEROX

  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na materiały eksploatacyjne marki Xerox jest wcześniejsze uzyskanie numeru RID od producenta i dostarczenie go wraz z reklamowanym produktem. Dokonuje się tego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: polserwis@xerox.com temat wiadomości: "Prośba o uzyskanie numeru RID" w wiadomości należy podać numer seryjny urządzenia, opis usterki z załączeniem skanu faktury zakupu w Multioffice i skanu próbnego wydruku.

 • Procedura reklamacji materiałów eksploatacyjnych marki CANON

  Wymogi reklamacyjne materiałów eksploatacyjnych marki CANON.


  Reklamowane materiały eksploatacyjne marki CANON muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach wkładu zawierające numer serii (wymóg producenta). Reklamacje nie spełniające wymogów będą odrzucane.


   

 • Procedura reklamacji materiałów eksploatacyjnych marki BROTHER

   

  Sprzęt należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera do Centrum Serwisowego
  BLASC ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa.


  W przypadku korzystania z kuriera prosimy pamiętać o podaniu numeru klienta UPS - 0RF739 oraz zapakowaniu sprzętu w oryginalne lub ochronne opakowanie, wraz z właściwymi wypełniaczami. W celu ubezpieczenia sprzętu w czasie transportu na liście przewozowym koniecznie należy określić wartość przesyłki.
  Centrum Serwisowe BLASC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.


  Pod warunkiem wysłania sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS koszty transportu sprzętu gwarancyjnego do i z Centrum Serwisowego pokrywa firma BLASC. Koszty te są pokrywane przez Blasc tylko i wyłącznie w przypadku przesyłki Express Saver. W innych przypadkach wysyłający zostanie obciążony różnicą kosztów usług.
  Listę przedstawicielstw oraz wszelkie dane teleadresowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ups.com.pl w zakładce "Kontakt" (link) lub uzyskacie pod telefonem (22) 534 0000.


  Przesyłki wysyłane na koszt BLASC odbierane są przez kurierów UPS od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00.
  Przesyłka realizowana na koszt BLASC dostarczana jest do Centrum Serwisowego w następnym dniu roboczym.


  Jeśli po wykonaniu ekspertyzy naprawa nie zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna, Klient otrzyma właściwą informację faxem lub e-mailem. Klient ponosi koszty diagnozy tylko w przypadku rezygnacji z wykonania naprawy płatnej.


  UWAGA !
  Do wysyłanego sprzętu należy załączyć:

  1. Dowód zakupu (faktura VAT)


  2. Zgłoszenie uszkodzenia zawierające następujące dane:


  • Dokładny adres nadawcy wraz z kodem pocztowym, e-mail, numerem telefonu, faxu
  • Dane (imię i nazwisko) osób kontaktowych oraz e-mail, numer elefonu, faxu)
  • Nazwa i model urządzenia
  • Numer seryjny urządzenia
  • Dokładny opis usterki
  • Określenie sposobu zwrotu sprzętu po naprawie (odbiór własny lub kurier)
  • Dokładny adres zwrotny


  3. W przypadku reklamacji bębna światłoczułego i tonera użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wydruku konfiguracyjnego drukarki, w której bęben lub toner pracuje. UWAGA : W przypadku braku wydruku strony konfiguracyjnej naprawa nie będzie rozpatrywana w trybie gwarancyjnym.


  W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta BLASC pod numerem (22)462 84 40 lub (22)462 84 50.
  Informacje o aktualnym statusie naprawy uzyskacie Państwo pod adresem: Info.naprawa@blasc.pl - w zapytaniu prosimy o podanie Numeru Zgłoszenia i/lub pełnego Numeru Seryjnego urządzenia.
   

 • Procedura obsługi gwarancji na mat. eksploatacyjne Samsung i sposób zgłaszania usterek

  Uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych powinny być zgłaszane na Infolinii Samsung.

   

  tel.: 0 801-172-678 lub 0 801 1Samsung*

   

  Infolinia dedykowana dla telefonów komórkowych:

   

  +48 22 607-93-33

   

  Naprawa, bądź wymiana materiałów eksploatacyjnych odbywa się w trybie door-to-door. Konsultant po wstępnej weryfikacji ustali dokładną przyczynę problemu i poprosi Klienta o odesłanie samego materiału eksploatacyjnego. Konsultant infolinii w takim przypadku zamówi kuriera po odbiór uszkodzonego materiału eksploatacyjnego. Wszystkie materiały eksploatacyjne powinny być właściwie zabezpieczone do wysyłki i uzupełnione o:
  - opis usterki i/lub przykładowe wydruki
  - dowód zakupu na materiały eksploatacyjne
  - nr seryjny urządzenia w jakim pracowały W uzasadnionych przypadkach konsultant poprosi o odesłanie urządzenia razem z materiałami eksploatacyjnymi.
   

 • Program wsparcia serwisowego dla produktów eksploatacyjnych marki ART

  1.Raz w miesiącu (po 20-tym każdego miesiąca) Klient ma możliwość nadania na koszt MULTIOFFICE przesyłki zawierającej wadliwe materiały eksploatacyjne marki ART.


  2. Warunkiem nadania przesyłki serwisowej oraz bezpłatnej przesyłki z materiałami eksploatacyjnymi ART jest wypełniony formularz Zgłoszenia reklamacyjnego na wszystkie wysyłane produkty oraz przyklejenie jego jednej kopii na zewnątrz paczki (drugą kopię umieszczamy wewnątrz paczki).


  3. Wysyłka wadliwych materiałów eksploatacyjnych marki ART na koszt firmy Multioffice odbywa się raz w miesiącu kalendarzowym, wyłącznie firmą spedycyjną Schenker. Przy wysyłce należy podać kurierowi nr klienta Multioffice w Schenker: 1618347


  4. Multioffice zastrzega sobie nie uwzględnienie reklamacji w przypadku całkowitego zużycia materiału eksploatacyjnego marki ART.


  5. Wysyłka produktów do serwisu w innych terminach oraz nie spełnienie warunków od 1-3, skutkuje zastosowaniem standardowych zasad serwisowych Multioffice dostępnych na stronie WWW.


  6. Brak naklejonego na paczkę formularza Zgłoszenia reklamacyjnego, będzie skutkowało nie przyjęciem przesyłki przez Multioffice i koniecznością pokrycia kosztów nadania przez nadawcę.

   

  Poprzez złożenie zamówienia w Multioffice Sp. z o.o. klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe zasady przeprowadzania reklamacji i zwrotu towaru do Multioffice Sp. z o.o.

   

  Zgłoszenia reklamacji do serwisu.

 • Procedura reklamacyjna z tytułu uszkodzenia, zalania lub zasypania drukarki przez materiały eksploatacyjne marki ART

  1. W przypadku uszkodzenia, zalania lub zasypania drukarki przez materiały eksploatacyjne marki ART, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie w firmie Multioffice pod nr telefonu (012) 299-97-32 lub 35, podając model drukarki oraz rodzaj użytych materiałów eksploatacyjnych.

   

  2. Urządzenie należy dostarczyć do Multioffice Sp. z o.o. ul.Zawiła 65d, 30-390 Kraków wraz dwoma pisemnymi ekspertyzami z niezależnych serwisów, które to ekspertyzy jednoznacznie stwierdzają, że przyczyny uszkodzenia wynikają z wady użytego materiału eksploatacyjnego. Ekspertyzy muszą zawierać nazwę i adres firmy (pieczątka firmowa) oraz kontakt i czytelny podpis osoby sporządzającej taka ekspertyzę.

   

  3. Po dostarczeniu drukarki wraz ze wspomnianymi ekspertyzami firma Multioffice zobowiązuje się do naprawy, czyszczenia oraz wysyłki sprzętu do klienta na koszt Multioffice. Reklamacja trwa nie dłużej niż 14 dni od momentu dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

   

  4. W przypadku nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu w wyniku używania materiałów eksploatacyjnych marki ART, firma Multioffice pokrywa wszelkie koszty wymiany urządzenia na taki sam lub inny model o porównywalnych parametrach.

   

  5. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia sprzętu do wysyłki od osoby zgłaszającej taką reklamacje do Multioffice odpowiada nadawca.
   

 • Procedura reklamacyjna dla produktów Logitech
 • Informacja o ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt firmy HSK Data Ltd. Sp. z o.o.

  Urządzenia podłączone do produktów firmy HSK Data Ltd. Sp. z o.o. (dalej określanej jako "HSK") są objęte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez taki produkt, do wysokości nie przekraczającej kwot podanych w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń”.

   

  Przez 1 (jeden) rok od daty zakupu, wszystkie wymienione w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń” (dalej określanych jako "Zasady Ochrony") produkty HSK (dalej określane łącznie jako "Produkty" lub każdy z osobna jako "Produkt") są objęte ubezpieczeniem podłączonych urządzeń.

   

  Sposób realizacji ubezpieczenia jest zawarty w Zasadach Ochrony.

   

  Aby możliwe było zapoczątkowanie realizacji ubezpieczenia, poszkodowany użytkownik (dalej określany jako "Użytkownik") musi spełnić poniższe warunki:

   

     1. posiadać dokument zakupu (paragon, fakturę) z datą nabycia Produktu,
     2. prawidłowo wypełnić „Protokół rozpatrzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt HSK Data Ltd. Sp. z o.o.” (określany dalej jako "Protokół"),
     3. skontaktować się mailowo lub telefonicznie z HSK w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia wystąpienia szkody, w celu uzyskania i naniesienia w Protokole numeru zgłoszenia. Należy być przygotowanym na podanie:
      a) nazwy i typu Produktu, do którego był podłączony sprzęt, który uległ uszkodzeniu,
      b) miejsca i daty nabycia Produktu,
      c) miejsca i daty powstania szkody,
      d) informacji o urządzeniach podłączonych do Produktu w momencie powstania szkody (w tym informacji czy urządzenia te posiadają znak CE),
     4. w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia szkody wysłać na adres HSK Produkt, kopię dokumentu zakupu oraz wypełniony Protokół z naniesionym numerem zgłoszenia.

   


  * suma gwarancyjna 2 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpiecznia

   

  Pliki do pobrania

  Zasady Ochrony Podłączonych Urządzeń (PDF)

  Protokół rozpatrzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt HSK Data Ltd. Sp. z o.o. (PDF)

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (PDF)

 • Procedura serwisowa głośników Genius
 • Procedura serwisowa Agama
 • Procedura gwarancyjna dla produktów marki Creative Labs

  W związku ze zmianą partnera serwisowego odpowiedzialnego za obsługę reklamacji gwarancyjnych produktów marki Creative, oferowanych przez wyłącznego przedstawiciela tej marki – firmę PowerSales International – wszelkie reklamacje takich produktów należy kierować do firmy APN Serwis – Oddział Bielsko Biała.

  Dane kontaktowe do nowego serwisu:
  APN Serwis
  ul. Elizy Orzeszkowej 38
  43-303 Bielsko Biała

  e-mail: creative@apnserwis.pl
  www: http://www.apnserwis.pl/wybierz-producenta-lub-usluge.html
   

 • Procedura reklamacji materiałów eksploatacyjnych marki HP

  Rękojmia u producenta na materiały eksploatacyjne marki HP wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

Moduł zamówień internetowych

Aby zamówić produkty z naszej oferty skorzystaj z modułu zamówień internetowych

Przesyłki kurierskie

Przesyłki kurierskie realizuje dla nas

dostawy
rzetelna firma
Rzetelna firma

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.multioffice.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce cookies